نوشته‌ها

ضرورت تشکیل آکادمی ملی نان در ایران

ضرورت تشکیل آکادمی ملی نان در ایران

رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم کشور با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات نان در ایران نبود کارگر آموزش دیده در این حوزه است، بر ضرورت ایجاد و تشکیل آکادمی ملی نان در کشور تصریح کرد.