کاربرد گلوکز مایع در صنعت غذا

کاربرد گلوکز مایع در صنعت غذا

کاربرد گلوکز مایع در صنعت غذا همچون صنعت نانوایی، بیسکوئیت، کیک و شیرینی، شکلات و آبنبات ها، نوشابه سازی و …