بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1401

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1401

شرکت در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1401 توسط مجموعه چی چست گلوکز

تندیس انتخاب صادر کننده نمونه در سال 1399

تندیس انتخاب صادر کننده نمونه در سال 1399 و پیام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت چی چست گلوکز

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1399

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1399

هجدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1398

هجدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1398

هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1397

هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1397

شرکت در هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1397 توسط مجموعه چی چست گلوکز

ضرورت تشکیل آکادمی ملی نان در ایران

ضرورت تشکیل آکادمی ملی نان در ایران

رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم کشور با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات نان در ایران نبود کارگر آموزش دیده در این حوزه است، بر ضرورت ایجاد و تشکیل آکادمی ملی نان در کشور تصریح کرد.

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1396

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1396

دسترسی همه انسان‌ها به غذایی سالم، ایمن و کافی

دسترسی همه انسان‌ها به غذایی سالم، ایمن و کافی

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تمامی کشورهای حاضر در نمایشگاه اکسپو میلان سعی دارند تا توان فرهنگی، نوآوری و ابداعات، همچنین پیشینه و آداب و سنن خود را به‌ نوعی در این رویداد به نمایش گذارند و سهم بیشتری در جذب بازدیدکنندگان داشته باشند. 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1394

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1394

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1394

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1393

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1393