گلوکز مایع


نام تجاری: گلوکز آذرگان

خصوصیات گلوکز مایع : شیرین کننده، تثبیت رطوبت، قابلیت نرم کنندگی، خاصیت بافت دهندگی و تعدیل کننده واکنش قهوه ای شدن، جلوگیری از کریستاله شدن مواد، تعدیل کننده طعم شیرین، بالا بردن ویسکوزیته، نقش محافظت کنندگی و نگهداری سیستم های کلوئیدی، کنترل اندازه کریستال های یخ،  بالا بردن فشار اسمزی، نگهداری آب در فراورده، پایین آوردن نقطه انجماد، ثبات سیستم کلوئیدیکف، بهبود و یا تغییر مزه، بهبود رنگ، دارای ارزش غذایی و یک چاشنی ایده آل برای شیرینی، بیسکوئیت، بستنی و مربا و …، ترکیبی ارزشمند برای ویتامین هایی که خاصیت انرژی زایی دارند.