مدیریت و کارکنان شرکت چی چست گلوکز با باور جدی به این شعارها که (نبض تولید در دست مشتری است)   (طرح، تولید، توسعه – سه فرآیند جدایی ناپذیر) ،کلیه فرآیند های کیفی خود را با هدف تامین نیازها و جلب رضایت مشتری بنا نموده و موارد ذیل را به عنوان راهکارهای اصلی خود برگزیده است:
  • شناخت نیازهای واقعی مشتری به تفکیک نوع مصرف محصولات
  • ایجاد فرآیندهای کارآمد سیستم مدیریت کیفیت جهت ارتقاء و بهبود کیفیت محصولات
  • تعریف فنون آماری لازمه جهت نیازمندیها و شاخصهای قابل اندازه گیری و تحلیل، بهبود و استقرار آن
  • حفظ تجهیزات و ماشین آلات موثر بر کیفیت، در سطحی مناسب و مطلوب
  • افزایش سطح آگاهی کارکنان و ارتقاء کیفیت منابع انسانی از طریق برگزاری آموزش های مستمر
مدیریت شرکت ضمن تعهد به این خط مشی کیفیت از عموم پرسنل لایق و دلسوز خود انتظار دارد شرکت را همچون گذشته در رسیدن به افق های روشن توسعه و بهبود سیستم مدیریت کیفیت یاری دهند.
مدیر عامل
خط مشی کیفی چی چشت گلوکز