• 1369

  شرکت چی چست گلوکز با هدف تامین نشاسته، گلوتن و گلوکز مورد نیاز صنایع مختلف در سال 1369 تاسیس و در سال 1372 به بهره برداری رسید.

 • 1379

  در سال 1379 با تحولی چشم گیر در نظام مدیریتی خود تولدی دوباره یافت و پس از تجهیز مجدد و افزایش توان کمی و کیفی و تخصیص منابع نیروی انسانی مناسب و کارآمد، قدرتمند تر از گذشته به تولید ادامه داد.

  1379

 • 1382

  مدیریت در سال 1382 بعداز دریافت مجوز توسعه از هیئت مدیره محترم و سازمانهای دولتی اقدامات لازم جهت طرح توسعه در خرداد ماه سال 1383 شروع و با بهره گیری از متخصصین خود شرکت در اسفند ماه همان سال به اتمام رسیده و خط تولید با افزایش توان کمی وکیفی آغاز به کار کرد.

 • 1387

  در سالهای 1387 – 1388 – 1389 برخی ماشین آلات خط تولید باماشین آلات جدید با تکنولوژی روز دنیا تعویض گردیده که باعث افزون شدن توان کمی وکیفی محصولات تولیدی شد.

  1387