شرکت در پنجمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1385 توسط مجموعه چی چست گلوکز

پنجمین نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکلات ایران 1385